Most ze země do stoje

Tento cvik v sobě zahrnuje jen polovinu cviku předchozího – mostu ze stoje a do stoje a to tu těžší polovinu, tedy tu „do stoje“.

Není však celý pohyb těžší, než jen jeho polovina?

Není.

Důvodem je to, že naše tělo není stroj, ale živá jednotka a díky tomu naše svaly disponují něčím, co bych mohl nazvat „krátkodobá svalová paměť“ (ne, nemá cenu to googlit) a proto je pro ně lehčí udělat pohyb, který už absolvovali v opačném směru.

Díky tomu je lehčí např. vytáhnout se zpět do shybu z visu, do kterého jsem se snížil z hrazdy dolů, než z visu, do kterého vyskočím ze země.

Tento fakt lze využít i pro ztížení cviku, konkrétně tedy změnit most ze stoje a do stoje na most ze země do stoje.

Provedení:

Ze země se vytáhněte do úplného mostu. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Následně plynule přeneste váhu dopředu, dokud se dlaně neodlepí od země a narovnávejte se, dokud nebudete stát vzpřímeně. To je jedno opakování. Další začíná opět vytažením se do úplného mostu ze země.

Pro lepší představu video:

Pozor:

  • po vytažení se do mostu si dejte pauzu v podobě nádechu a výdechu. Tento cvik by neměl být dynamickým vyskočením z lehu rovnou do stoje; špatně by to mohla odnést hlavně vaše kolena.
  • Protože tělo bude postrádat „svalovou paměť“ získanou snížením se do mostu ze stoje, bude pro něj těžší vrátit se zpět nahoru. I pokud zvládáte most ze stoje a do stoje může se stát, že most ze země do stoje se vám na první pokusy nepodaří. Buďte trpěliví.

zpět