Stůl

Tato verze mostu doplňuje rovný most. Kolena jsou ohnutá v pravém úhlu a paže jdou rovně dolů. Hruď tak v poloze mostu bude rovnoběžně se zemí a vaše tělo připomíná rovný stůl – odtud název. Díky dosažení pravého úhlu mezi pažemi a hrudí se hrudník dokáže více otevřít; stejně tak díky úhlu v kolenou dochází k většímu zapojení hlubokých hýžďových svalů.

Jakmile si na ni tělo zvykne, poloha „stolu“ není nijak moc náročná, můžete zavřít oči, zhluboka dýchat a relaxovat

Stejně jako u rovného mostu je poloha dlaní na každém – mohou být klidně vytočené do strany nebo dozadu. V horní pozici dýchejte zhluboka a držte boky nahoře. Hlavu můžete nechat volně klesnout dozadu nebo se dívat do stropu.

Doporučuji „stůl“ cvičit současně s rovným mostem jako hlavní náplň tréninku hlubokých svalů zad a později spolu s krátkým mostem jako zahřátí na těžší varianty mostů.

zpět